Trình quốc hội luật đánh thuế đối với nhà năm 2024

Theo Bộ Tài chính, năm 2024 sẽ trình Quốc hội xem xét và ban hành luật thuế liên quan đến tài sản theo hướng tăng mức điều tiết đối với đất và bổ sung luật đánh thuế đối với nhà.

Trình quốc hội luật đánh thuế đối với nhà năm 2024

Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ký quyết định phê duyệt chương trình hành động triển khai thực hiện chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030. Theo đó, Bộ Tài chính lên kế hoạch trong năm 2023 sẽ trình Quốc hội xem xét và năm 2024 ban hành Luật thuế liên quan đến tài sản. Sau khi Quốc hội ban hành luật này, năm 2024, Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành thuế liên quan đến tài sản.

Bổ sung thu thuế đối với nhà nhằm khuyến khích sử dụng nhà, đất có hiệu quả, góp phần hạn chế đầu cơ nhà đất đảm bảo động viên nguồn thu hợp lý, ổn định cho ngân sách nhà nước, phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội của Việt Nam và thông lệ quốc tế.

Mới đây nhất là năm 2018, Bộ Tài Chính đưa ra 2 phương án về ngưỡng không chịu thuế đối với nhà để lấy ý kiến. Đó là 700 triệu đồng hoặc 1 tỉ đồng. Mức thuế suất được đưa ra là 0,3% hoặc 0,4%. Tuy nhiên, nội dung này đưa ra bị dư luận không đồng tình vì ngưỡng tính thuế đối với nhà là quá thấp. Nếu mức này áp dụng sẽ ảnh hưởng đến đời sống của nhiều người dân.

Trình quốc hội luật đánh thuế đối với nhà năm 2024
Trình quốc hội luật đánh thuế đối với nhà năm 2024

 

Đề tài liên quan Trình quốc hội luật đánh thuế đối với nhà năm 2024: (Facebook)

Chính phủ lập Tổ công tác gỡ khó cho bất động sản

Hướng dẫn chuyển đổi mục đích sử dụng đất 2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *