TP HCM kiến nghị nhiều chính sách về đất đai

TP HCM kiến nghị nhiều chính sách về đất đai như:

  • Kiến nghị cho UBND TP xây dựng và ban hành hệ số điều chỉnh giá đất tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất với tất cả các khu đất, thửa đất mà không phân biệt giá trị tính theo bảng giá đất; bồi thường bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi. Nếu không có đất cùng mục đích sử dụng thì bồi thường bằng đất có mục đích sử dụng khác với loại đất thu hồi theo tỉ lệ phần trăm…
  • Được tách riêng việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thành dự án đầu tư công độc lập đối với các dự án nhóm B trên địa bàn TP.HCM.
  • Cho phép các tổ chức sử dụng đất được thế chấp, cho thuê và chuyển nhượng “quyền thuê đất” đóng tiền hằng năm.
  • Cho phép Trung tâm Phát triển quỹ đất TP khai thác ngắn hạn với các khu đất họ quản lý nhưng chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất.
  • Phân cấp việc xác định giá đất để bồi thường, hỗ trợ UBND cấp huyện thực hiện.

Bên cạnh việc TP HCM kiến nghị nhiều chính sách về đất đai, hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) và các doanh nghiệp cũng có kiến nghị:

  • Ông Lê Hữu Nghĩa – phó chủ tịch HoREA: nên bỏ quy định các DN phải đăng ký trước một năm mới được chuyển đổi mục đích sử dụng đất.
  • Đại diện Tập đoàn Hưng Thịnh: nhiều trường hợp khi nhận chuyển nhượng dự án, thời hạn sử dụng đất chỉ còn 20 – 30 năm. Do đó, cần cho gia hạn thời hạn sử dụng đất, bởi nhiều dự án thủ tục kéo dài đến… 10 năm.
TP HCM kiến nghị nhiều chính sách về đất đai
TP HCM kiến nghị nhiều chính sách về đất đai

 

Đề tài liên quan TP HCM kiến nghị nhiều chính sách về đất đai: (Facebook)

Cần Giờ sẽ là 1 thành phố biển nghỉ dưỡng

TP HCM đề xuất xây 2 cầu mới qua sông Đồng Nai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *