Top 10 doanh nghiệp BĐS có nợ vay lớn nhất trên HOSE

Đòn bảy tài chính là một phần không thể thiếu trong cơ cấu tài chính của mỗi doanh nghiệp. Đặc biệt, các doanh nghiệp bất động sản luôn nằm trong top các doanh nghiệp có tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu cao nhất. Tôi sẽ liệt kê Top 10 doanh nghiệp BĐS có nợ vay lớn nhất được niêm yết trên HOSE, để các bạn có cái nhìn về tình hình tài chính của nhóm doanh nghiệp này.

Top 10 doanh nghiệp BĐS có nợ vay lớn nhất

Top 10 doanh nghiệp BĐS có nợ vay lớn nhất trên HOSE

Theo số liệu tổng hợp cho thấy, 37 doanh nghiệp bất động sản niêm yết trên sàn chứng khoán HoSE có tổng nợ vay là 331.139 tỷ đồng tính đến 30/6, tăng 25% so với đầu năm. Trong đó, vay nợ tài chính ngắn hạn chiếm 40% tổng nợ vay.

Top 10 doanh nghiệp BĐS có nợ vay lớn nhất đạt 143.200 tỷ đồng, tăng 25% so với đầu năm và chiếm 43% tổng nợ cả nhóm. Với xu hướng tăng lãi suất như hiện tại, chắc chắn chi phí tài chính của 10 doanh nghiệp BĐS này sẽ tăng mạnh trong các thời gian tới.

Top 10 doanh nghiệp BĐS có nợ vay lớn nhất

Novaland (HoSE: NVL): trong Top 10 doanh nghiệp BĐS có nợ vay lớn nhất Novaland đứng đầu danh sách. Tổng nợ đạt 68.567 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm. Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu khá cao là 154%. Trong đó, nợ trái phiếu sắp tới hạn (hạn trả trước tháng 5/2022) lên tới 12.609 tỷ đồng

 Top 10 doanh nghiệp BĐS có nợ vay lớn nhất

Vinhomes (HoSE: VHM): có nợ vay đứng thứ 2 trong danh sách, đạt 31.861 tỷ đồng, tăng 60% so với đầu năm. Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu khá thấp là 25%. Trong đó, vay trái phiếu 9.784 tỷ đồng, gồm 3.337 tỷ đồng trái phiếu dài hạn đến hạn trả (tháng 5/2023) và 6.447 tỷ đồng trái phiếu ngắn hạn.

Tập đoàn Hà Đô (HOSE: HDG): có nợ vay đứng thứ 3 trong danh sách, đạt 6.859 tỷ đồng, giảm 8,1% so với đầu năm. Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu là 115%. Tổng nợ đến hạn trả là 699 tỷ đồng, chiếm 42% nợ ngắn hạn và 10% tổng nợ. Trong đó, 342 tỷ đồng vay ngân hàng và 357 tỷ đồng trái phiếu dài hạn đến hạn trả. Khoản nợ ngân hàng sẽ đáo hạn vào tháng 7 – 8 – 12 năm nay còn khoản nợ trái phiếu sẽ đáo hạn tháng 8 năm nay (148 tỷ đồng) và 209 tỷ đồng tháng 1/2023.

Tập đoàn Đất Xanh (HOSE: DXG): Có nợ vay đứng thứ 4 trong danh sách, đạt 5.978 tỷ đồng, tăng 33,5% so với đầu năm. Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu là 41,7%. Tổng nợ ngắn hạn là 3.325 tỷ đồng. Trong đó 1.066 tỷ đồng vay ngân hàng hạn trả trong năm nay hoặc tới tháng 6/2023. 948 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn tháng 7 – 10 năm nay. 515 tỷ đồng đáo hạn tháng 1/2023. 370 tỷ đồng đáo hạn tháng 3/2023.

Bên cạnh đó, trong Top 10 doanh nghiệp BĐS có nợ vay lớn nhất, các doanh nghiệp có hệ số nợ/vốn chủ sở hữu trên 100% có công ty cổ phần đầu tư Hải Phát (HoSE: HPX, 150%), Văn Phú – Invest (HoSE: VPI, 126%).

 

Đề tài liên quan Top 10 doanh nghiệp BĐS có nợ vay lớn nhất: (Facebook)

Dự án The Park Avenue Quận 11 đang mở bán

Dự án Lucky City Long An chuẩn bị mở bán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *