Thu hồi chủ trương nghiên cứu quy hoạch 2 dự án của Tập đoàn Vingroup

Bình Dương quyết định thu hồi chủ trương nghiên cứu quy hoạch 2 dự án của Tập đoàn Vingroup tại 2 khu vực ở thị xã Tân Uyên và huyện Bắc Tân Uyên. 

Lý do thu hồi là đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Tân Uyên và đồ án quy hoạch vùng huyện Bắc Tân Uyên đã được cơ quan tổ chức hoàn thiện và báo cáo hội đồng thẩm định quy hoạch cấp tỉnh, do đó không còn phù hợp với thời điểm hiện nay.

Tại thị xã Tân Uyên, khu nghiên cứu có diện tích khoảng 362 ha, thuộc phường Uyên Hưng. Tại huyện Bắc Tân Uyên, khu nghiên cứu có diện tích khoảng 600 ha thuộc thị trấn Tân Thành.

Thu hồi chủ trương nghiên cứu quy hoạch 2 dự án của Tập đoàn Vingroup

 

Đề tài liên quan thu hồi chủ trương nghiên cứu quy hoạch 2 dự án của Tập đoàn Vingroup: (Facebook)

Dự án Vinhomes Ocean Park 3 The Crown chuẩn bị mở bán

Dự án Artisan Park của Gamuda Land chuẩn bị mở bán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *