Kiên Giang bán đấu giá khu đất sân bay Phú Quốc cũ

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành đã ký quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo thực hiện bán đấu giá khu đất sân bay Phú Quốc cũ tại phường Dương Đông.

Kiên Giang bán đấu giá khu đất sân bay Phú Quốc cũ

Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo là thành lập Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất sân bay Phú Quốc cũ trong trường hợp đặc biệt theo quy định; Ban chỉ đạo tham mưu UBND tỉnh xem xét trình Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về chủ trương bán đấu giá quyền sử dụng đất tại sân bay Phú Quốc cũ. Ban chỉ đạo xây dựng phương án đấu giá và giám sát việc tổ chức thực hiện công tác bán đấu giá quyền sử dụng đất.

Nhiệm vụ của Tổ giúp việc giúp Ban Chỉ đạo rà soát toàn bộ hồ sơ pháp lý (Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất, Quy hoạch xây dựng đô thị…) tại Khu sân bay Phú Quốc cũ để làm cơ sở báo cáo UBND tỉnh, Tỉnh ủy trước khi tổ chức thực hiện bán đấu giá theo quy định. Xây dựng và tham mưu cho Ban Chỉ đạo phương án đấu giá tốt nhất, đảm bảo hiệu quả (đề xuất diện tích cần đấu giá từng phần hay toàn bộ diện tích theo đồ án quy hoạch đã được duyệt) Tham mưu Ban Chỉ đạo ban hành quy chế đấu giá và lựa chọn ký hợp đồng với tổ chức đấu giá tài sản, đề cử đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá theo quy định.

Sở Xây dựng Kiên Giang đã công bố đồ án quy hoạch chi tiết khu sân bay Phú Quốc cũ, có diện tích 78,88 ha. Theo đồ án, sau khi hoàn thành, khu sân bay Phú Quốc cũ sẽ trở thành khu đô thị hiện đại nằm liền kề với khu hành chính và trung tâm khu thương mại TP. Phú Quốc.

Sân bay Phú Quốc cũ được xây dựng trong thời kỳ Pháp thuộc và được nâng cấp vào các năm 1983, 1994, 2003. Sau khi nâng cấp, sân bay có thể tiếp nhận máy bay cỡ trung. Dự kiến sân bay sẽ được nâng cấp tiếp theo vào năm 2004. Tuy nhiên dự án này không được tiến hành mà được thay thế bằng dự án xây dựng sân bay mới tại xã Dương Tơ.

Kiên Giang bán đấu giá khu đất sân bay Phú Quốc cũ
Kiên Giang bán đấu giá khu đất sân bay Phú Quốc cũ
Kiên Giang bán đấu giá khu đất sân bay Phú Quốc cũ
Kiên Giang bán đấu giá khu đất sân bay Phú Quốc cũ

 

Đề tài liên quan Kiên Giang bán đấu giá khu đất sân bay Phú Quốc cũ: (Facebook)

Dự án Starfish Bãi Sao dự kiến mở bán tháng 11

Dự án New Vegas Hà Tiên chuẩn bị mở bán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *