Kế hoạch sử dụng đất của TP Nha Trang đến năm 2030

Theo kế hoạch sử dụng đất của TP Nha Trang đến năm 2030, đất thương mại dịch vụ sẽ tăng 4 lần so với năm 2020, từ 996ha thành 3.866ha.

kế hoạch sử dụng đất của TP Nha Trang đến năm 2030

Đất nông nghiệp giảm khoảng 1.852ha còn hơn 8.896ha. Đất phát triển hạ tầng cũng tăng hơn 1.876ha (2.197ha thành 4.073ha); Đất khu vui chơi, giải trí công cộng cũng tăng hơn 1.667ha (131ha thành 1.798ha)

Đất phi nông nghiệp tăng gần 9.000ha, từ 7.633ha lên 16.631ha, trong đó:

  • Đất thương mại dịch vụ tăng thêm 2.870ha (996ha thành 3.866ha);
  • Đất ở đô thị tăng hơn 1.000ha, từ 1.212ha thành 2.260ha;
  • Đất ở nông thôn cũng tăng hơn 1.000ha, từ 606ha thành 1.636ha.

Kế hoạch sử dụng đất của TP Nha Trang đến năm 2030, sẽ có:

  • Khoàng 6.492ha đất nông nghiệp và hơn 205ha đất cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp được chuyển đổi sang đất phi nông nghiệp.
  • Hơn 475ha đất phi nông nghiệp không phải đất ở được chuyển đổi sang đất ở.

Diện tích đất phi nông nghiệp có:

  • 2.223ha đất trồng cây lâu năm được chuyển đổi, tập trung ở xã Vĩnh Lương (759ha) và xã Phước Đồng (563ha).
  • 2.600ha đất rừng sản xuất được chuyển đổi thành đất phi nông nghiệp (phường Phước Hòa 398ha và các xã: Vĩnh Lương 483ha, Vĩnh Phương 477ha, Phước Đồng 633ha…).
Kế hoạch sử dụng đất của TP Nha Trang đến năm 2030
Kế hoạch sử dụng đất của TP Nha Trang đến năm 2030

 

Đề tài liên quan kế hoạch sử dụng đất của TP Nha Trang đến năm 2030: (Facebook)

Đề xuất xây sân bay ở khu kinh tế Vân Phong

Cách tính chi phí xây nhà chi tiết nhất 2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *