Hướng dẫn chuyển đổi mục đích sử dụng đất 2023

Chuyển đổi mục đích sử dụng đất là một vấn đề được rất nhiều người dân quan tâm. Khi người dân muốn xây nhà lớn hơn, tách thửa chia đất cho con cháu xây nhà hay tách thửa đất để bán thì đều phải chuyển đổi mục dích sử dụng đất lên thổ cư trước khi làm. Đối với nhà đầu tư cần tách thửa từ thửa đất lớn để bán cũng cần phải chuyển đổi mục đích sử dụng đất lên đất ở để đạt điều kiện tách thửa.

Do đó, tôi xin chia sẻ tới anh chị và các bạn hướng dẫn chuyển đổi mục đích sử dụng đất mới nhất và chi tiết nhất để bạn có thể tự thực hiện chuyển đổi đất một cách dễ dàng và thuận lợi nhất.

Hướng dẫn chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Trường hợp không cần xin phép khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Theo khoản 2 Điều 5 Thông tư 09/2021/TT-BTNMT quy định các trường hợp chuyển đổi mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng phải đăng ký biến động đất đai bao gồm:

 • Chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng cây hàng năm sang đất nông nghiệp khác gồm: Đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt; đất xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép; nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm
 • Chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng cây hàng năm khác, đất nuôi trồng thủy sản sang trồng cây lâu năm
 • Chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng cây lâu năm sang đất nuôi trồng thủy sản, đất trồng cây hàng năm
 • Chuyển đổi mục đích sử dụng đất ở sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở
 • Chuyển đổi mục đích sử dụng đất thương mại, dịch vụ sang các loại đất khác thuộc đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; chuyển đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp sang đất xây dựng công trình sự nghiệp.

Hướng dẫn chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Trường hợp cần xin phép khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Theo khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai 2013, những trường hợp cần xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền để chuyển đổi mục đích sử dụng đất bao gồm:

 • Chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối.
 • Chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm.
 • Chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp.
 • Chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp.
 • Chuyển đổi mục đích sử dụng đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất.
 • Chuyển đổi mục đích sử dụng đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở.
 • Chuyển đổi mục đích sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

Hướng dẫn chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Điều kiện để chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Theo Điều 52 của Luật Đất đai năm 2013 quy định điều kiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất bao gồm:

 • Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 • Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất”.

Khi đã đáp ứng được đầy đủ 2 điều kiện trên, bạn sẽ bắt đầu chuẩn bị hồ sơ, thủ tục để thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Hướng dẫn chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất gồm:

 • Đơn xin phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất.
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Nộp hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất

 • Địa phương đã thành lập bộ phận một cửa thì nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa cấp huyện.
 • Địa phương chưa thành lập bộ phận một cửa thì nộp trực tiếp tại Phòng Tài nguyên và Môi trường

Tiếp nhận hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất:

 • Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
 • Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất, hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính và trình Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Trả kết quả chuyển đổi mục đích sử dụng đất:

 • Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; thời gian không tính các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.
 • Không quá 25 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn

Hướng dẫn chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Nghĩa vụ tài chính chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Theo khoản 2 Điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất được hướng dẫn bởi Điều 4 và Điều 5 Thông tư 76/2014/TT-BTC, tiền sử dụng đất khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất như sau:

Nộp tiền sử dụng đất bằng 50% chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích đối với:

 • Chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở sang làm đất ở.
 • Đất có nguồn gốc là đất vườn, ao gắn liền nhà ở nhưng người sử dụng đất tách ra để chuyển quyền hoặc do đơn vị đo đạc khi đo vẽ bản đồ địa chính từ trước ngày 01/7/2004 đã tự đo đạc tách thành các thửa riêng sang đất ở.
 • Đất có nguồn gốc là đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở thì

Nộp tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích đối với:

 • Chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp được nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở
 • Đất nhận chuyển nhượng có nguồn gốc là đất nông nghiệp được giao trong hạn mức sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân.

Các loại phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất khác

 • Lệ phí cấp giấy chứng nhận: tối đa 100.000 đồng/lần
 • Lệ phí trước bạ: 0,5% giá trị thửa đất theo bảng giá đất
 • Phí thẩm định hồ sơ: tuỳ từng tỉnh sẽ thu hoặc không thu

Hướng dẫn chuyển đổi mục đích sử dụng đất

 

Đề tài liên quan lãi hướng dẫn chuyển đổi mục đích sử dụng đất 2023: (Facebook)

4 Cách phân biệt sổ đỏ thật giả chi tiết nhất

Cách kiểm tra quy hoạch đất trước khi mua

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *