Hà Nội muốn chuyển đổi hơn 2400ha đất trồng lúa

UBND thành phố Hà Nội vừa trình HĐND thành phố quyết nghị thông qua danh mục 1.456 công trình, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2023, với diện tích là 2.464,24ha.

Hà Nội muốn chuyển đổi hơn 2400ha đất trồng lúa

UBND thành phố Hà Nội đã trình HĐND về việc thông qua danh mục các dự án thu hồi đất năm 2023 và dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2023 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, UBND thành phố Hà Nội đã đề xuất HĐND thành phố quyết nghị thông qua danh mục 2.737 dự án thu hồi đất năm 2023 với diện tích 9.357,4ha. Trong đó, số dự án thu hồi đất năm 2022 chuyển tiếp sang năm 2023 là 1.955 dự án với diện tích 6.849,84ha, gồm 1.778 dự án vốn ngân sách với diện tích 4.017,69ha và 177 dự án vốn ngoài ngan sách với diện tích 2.832,15ha.

Và, UBND thành phố cũng trình HĐND quyết nghị thông qua danh mục 1.456 công trình, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2023, với diện tích là 2.464,24ha.

Hà Nội muốn chuyển đổi hơn 2400ha đất trồng lúa
Hà Nội muốn chuyển đổi hơn 2400ha đất trồng lúa

 

Đề tài liên quan Hà Nội muốn chuyển đổi hơn 2400ha đất trồng lúa: (Facebook)

Hà Nội xây dựng thành phố trực thuộc Thủ Đô ở phía Bắc và phía Tây

The Zurich Vinhomes Ocean Park chuẩn bị mở bán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *