Hà Nội đẩy nhanh giải phóng mặt bằng đường vành đai 4

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 3684/UBND-TNMT, gửi các sở, ban, ngành, quận, huyện liên quan về việc triển khai công tác giải phóng mặt bằng đường vành đai 4 – Vùng Thủ đô Hà Nội.

Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng đường vành đai 4

Yêu cầu các sở ban ngành, quỹ đầu tư, ban quản lý dự án liên quan và UBND các quận, huyện Hà Đông, Sóc Sơn, Mê Linh, Hoài Đức, Đan Phượng, Thanh Oai và Thường Tín phấn đấu bàn giao 70% mặt bằng trên địa bàn của từng quận, huyện trước ngày 30/6/2023 và cơ bản bàn giao phần mặt bằng còn lại trên địa bàn từng quận huyện trước ngày 31/12/2023.

UBND thành phố giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội có trách nhiệm tổng hợp lập, trình thẩm định, phê duyệt dự án thành phần 1.1 bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô trong tháng 01/2023.

UBND thành phố giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện cắm và bàn giao mốc giải phóng mặt bằng tại thực địa cho UBND các quận, huyện Hà Đông, Sóc Sơn, Mê Linh, Hoài Đức, Đan Phượng, Thanh Oai và Thường Tín.

Tổ chức thực hiện di dời, hoàn trả phần hạ tầng kỹ thuật công trình ngầm, nổi nằm trên địa bàn của 2 quận, huyện trở lên để giải phóng mặt bằng triển khai dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô Hà Nội.

UBND các quận, huyện: Hà Đông, Sóc Sơn, Mê Linh, Hoài Đức, Đan Phượng, Thanh Oai và Thường Tín tổ chức tiếp nhận hệ thống cọc mốc do Sở Tài nguyên và Môi trường và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thành phố bàn giao, lựa chọn nhà thầu tư vấn và tổ chức đo vẽ bản đồ phục vụ công tác giải phóng mặt bằng bằng nguồn vốn của dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô Hà Nội đối với đoạn tuyến trên địa bàn của từng quận, huyện.

Cùng với đó, triển khai các công tác trong quy trình bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định để giải phóng mặt bằng đối với đoạn tuyến đường Vành đai 4 trên địa bàn của từng quận, huyện.

Về nhiệm vụ đầu tư xây dựng khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng, UBND thành phố Hà Nội giao UBND các quận, huyện trên thực hiện đầu tư xây dựng các khu tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng theo nhiệm vụ đã được UBND thành phố giao, trong đó lưu ý khẩn trương đề xuất danh mục các dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư, báo cáo UBND thành phố chấp thuận trước ngày 10/11/2022.

Đối với công tác cải tạo, chỉnh trang nghĩa trang để phục vụ công tác di chuyển mộ, UBND thành phố yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng các Sở: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường và các sở, ngành thành phố có liên quan khẩn trương tham mưu báo cáo UBND thành phố theo đúng tinh thần chỉ đạo  của Văn phòng UBND thành phố; báo cáo UBND thành phố trước ngày 10/11/2022.

UBND thành phố yêu cầu các Sở, ngành của thành phố, quỹ đầu tư phát triển thành phố Hà Nội và Kho bạc Nhà nước Hà Nội căn cứ theo chức năng nhiệm vụ phối hợp, hướng dẫn, giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi tối đa để UBND các quận, huyện: Hà Đông, Sóc Sơn, Mê Linh, Hoài Đức, Đan Phượng, Thanh Oai, Thường Tín và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố triển khai hoàn thành các nhiệm vụ được giao đảm bảo mục tiêu, tiến độ.

Hà Nội đẩy nhanh giải phóng mặt bằng đường vành đai 4

 

Đề tài liên quan Hà Nội đẩy nhanh giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4: (Facebook)

Cập nhật lãi suất vay mua nhà tháng 11/2022

Vinhomes Ocean Park 3 mở bán phân khu Thời Đại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *