Hà Nội chuẩn bị đấu giá 119 lô đất

Trong tháng 12, Hà Nội chuẩn bị đấu giá 119 lô đất tại các quận, huyện. Giá khởi điểm của các lô đất từ 14,5 – 57,6 triệu đồng/m2

Hà Nội chuẩn bị đấu giá 119 lô đất

Huyện Sóc Sơn

Đấu giá quyền sử dụng 27 thửa đất tại thôn Dược Thượng, xã Tiên Dược. Diện tích các thửa đất từ 82,1 – 200 m2/thửa. Các thửa đất có mức giá khởi điểm từ 45 – 50 triệu đồng/m2. Mục đích sử dụng đất là đất ở với thời hạn sử dụng ổn định, lâu dài.

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá từ ngày 5/12 đến hết 17h ngày 21/12 tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Sóc Sơn hoặc Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc gia. Cuộc đấu giá được tổ chức lúc 14h30 ngày 24/12 tại UBND huyện Sóc Sơn.

Hà Nội chuẩn bị đấu giá 119 lô đất
Hà Nội chuẩn bị đấu giá 119 lô đất – Huyện Sóc Sơn

Huyện Thường Tín

Đấu giá quyền sử dụng 56 thửa đất tại thôn Nỏ Bạn, xã Vân Tảo. Tổng diện tích là 5.077,09 m2. Mức giá khởi điểm từ 28,6 triệu đồng/m2 đến 31,9 triệu đồng/m2. Các thửa đất có mục đích sử dụng là đất ở nông thôn với thời hạn sử dụng lâu dài. Thời gian nộp hồ sơ đấu giá từ ngày 6/12 đến 17h ngày 22/12. tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín từ ngày 6/12 đến 20/12; Trung tâm Văn hoá thông tin và thể thao huyện Thường Tín từ ngày 21/12 đến ngày 22/12; Cuộc đấu giá được tổ chức lúc 8h30 ngày 25/12 tại Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao huyện Thường Tín.

Đấu giá quyền sử dụng 24 thửa đất ở vị trí tại các xã Tô Hiệu và Thắng Lợi. Diện tích các thửa đất từ 83,9 m2/thửa đến 177,21 m2/thửa. Giá khởi điểm từ 14,5 triệu đồng/m2 đến 25,5 triệu đồng/m2. Các thửa đất có mục đích sử dụng là đất ở nông thôn với thời hạn sử dụng lâu dài.

Hà Nội chuẩn bị đấu giá 119 lô đất
Hà Nội chuẩn bị đấu giá 119 lô đất – Huyện Thường Tín

Quận Long Biên

Đấu giá quyền sử dụng đối với 12 ô đất  với diện tích các thửa đất từ 31,9 m2/ô đến 208,1 m2/ô. Giá khởi điểm từ 34,2 đến 57,65 triệu đồng/m2. Mục đích sử dụng đất là đất ở tại đô thị với thời hạn sử dụng lâu dài. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đấu giá từ ngày 8/12 đến hết ngày 26/12 tại Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Long Biên. Cuộc đấu giá được tổ chức lúc 8h30 ngày 29/12 tại hội trường nhà văn hoá phường Gia Thuỵ.

Hà Nội chuẩn bị đấu giá 119 lô đất
Hà Nội chuẩn bị đấu giá 119 lô đất – Quận Long Biên

 

Đề tài liên quan Hà Nội chuẩn bị đấu giá 119 lô đất(Facebook)

Hà Nội sẽ xây cầu Vân Phúc vượt sông Hồng

Hà Nội xây dựng thành phố trực thuộc Thủ Đô ở phía Bắc và phía Tây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *