Đề xuất mới về mua bán nhà ở xã hội trước 5 năm

Tại dự thảo luật Nhà ở (sửa đổi), Bộ Xây dựng có đề xuất mới về việc mua bán nhà ở xã hội khi đưa ra phương án bãi bỏ quy định thời hạn sau 5 năm bên mua, bên thuê mua nhà ở xã hội mới được bán lại nhà ở này.

Đề xuất mới về mua bán nhà ở xã hội sẽ có 2 phương án

Phương án 1 quy định về mua bán nhà ở xã hội

Quy định việc bán, cho thuê mua, cho thuê nhà ở xã hội phải đúng quy định của luật:

  • Mỗi đối tượng chỉ mua hoặc thuê mua 1 nhà ở xã hội. Trường hợp thuê thì mỗi thời điểm chỉ được thuê 1 căn.
  • Thời hạn của hợp đồng thuê nhà ở xã hội tối thiểu là 5 năm. Thời hạn thanh toán tiền thuê mua nhà ở xã hội tối thiểu là 5 năm, kể từ ngày ký hợp đồng thuê mua nhà ở.
  • Bên mua, thuê mua nhà ở xã hội không được bán, cho thuê lại, cho mượn nhà ở trong thời gian thuê, thuê mua.
  • Nếu bên thuê, thuê mua không còn nhu cầu thuê mua, thuê nhà ở thì chấm dứt hợp đồng và phải trả lại nhà ở này. Bên mua, bên thuê mua nhà ở xã hội không được bán lại nhà ở trong thời hạn tối thiểu là 5 năm, kể từ thời điểm thanh toán hết tiền thuê mua, tiền mua nhà ở;
  • Trường hợp trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày bên mua, bên thuê mua đã thanh toán hết tiền mua, thuê mua nhà ở mà có nhu cầu bán nhà ở này thì chỉ được bán lại cho đơn vị quản lý nhà ở xã hội đó hoặc bán cho đối tượng thuộc diện được mua nhà ở xã hội nếu đơn vị này không mua với giá bán tối đa bằng giá bán nhà ở xã hội cùng loại tại cùng địa điểm, thời điểm bán và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.
  • Sau thời hạn 5 năm, nếu bên mua, bên thuê mua nhà ở xã hội có nhu cầu thì được bán lại nhà ở này cho các đối tượng thuộc diện được mua nhà ở xã hội theo quy định; giá bán do các bên thỏa thuận. Việc xác định đối tượng được mua nhà ở xã hội TẠI ĐÂY. Bên bán không phải nộp tiền sử dụng đất và thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật.
  • Đối với hộ gia đình, cá nhân thuộc diện được tái định cư mà thuê mua, mua nhà ở xã hội thì được bán lại nhà ở này theo cơ chế thị trường cho các đối tượng có nhu cầu sau khi đã thanh toán hết tiền mua, tiền thuê mua nhà ở và được cấp giấy chứng nhận và không phải nộp tiền sử dụng đất cho Nhà nước theo quy định của Chính phủ và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật thuế.

Phương án 2 quy định về mua bán nhà ở xã hội

Quy định việc bán, cho thuê mua, cho thuê nhà ở xã hội phải đúng quy định của luật.

  • Mỗi đối tượng chỉ mua hoặc thuê mua 1 nhà ở xã hội. Trường hợp thuê thì mỗi thời điểm chỉ được thuê 1 căn.
  • Bên mua, bên thuê mua nhà ở xã hội được bán lại nhà ở này cho các đối tượng thuộc diện được mua nhà ở xã hội theo quy định của luật; giá bán do các bên thỏa thuận. Việc xác định đối tượng được mua nhà ở xã hội TẠI ĐÂY. Bên bán không phải nộp tiền sử dụng đất và thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật.
mua bán nhà ở xã hội
Đề xuất mới về mua bán nhà ở xã hội

 

Đề tài liên quan mua bán nhà ở xã hội: (Facebook)

Điều kiện mua nhà ở xã hội mới nhất 2022

Kinh nghiệm nhận bàn giao nhà chung cư chi tiết nhất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *