Cập nhật dự thảo luật đất đai sửa đổi có gì mới?

Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi sẽ được trình Quốc hội vào kỳ họp thứ 4 khai mạc tháng 10/2022, tiếp tục được cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5 tháng 5/2023 và được thông qua tại kỳ họp thứ 6 tháng 10/2023.

Vấn đề thứ 1:

Chính phủ cho biết, đa số ý kiến thống nhất không quy định nhà đầu tư được thỏa thuận và chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đô thị, nhà ở thương mại. Điều này nhằm thể chế Nghị quyết 18 của Ban chấp hành Trung ương là thực hiện việc giao đất, cho thuê đất chủ yếu thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất; hạn chế và quy định chặt chẽ các trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu.

Vấn đề thứ 2:

Chính phủ xin ý kiến Quốc hội là các trường hợp Nhà nước thu hồi đất. Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi nêu nguyên tắc, Nhà nước phải phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước khi có quyết định thu hồi đất. Việc bồi thường phải đảm bảo người dân có chỗ ở, cuộc sống bằng hoặc tốt hơn nơi cũ. Đây là một trong những điểm mới so với Luật Đất đai năm 2013.

Vấn đề thứ 3:

Chính phủ xin ý kiến Quốc hội mở rộng hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân. Đa số thành viên Chính phủ thống nhất mở rộng không quá 15 lần hạn mức giao đất nông nghiệp. HĐND cấp tỉnh quy định cụ thể phù hợp tình hình địa phương.

Vấn đề thứ 4:

Dự thảo luật đất đai sửa đổi bổ sung quyền đối với trường hợp thuê đất trả tiền hàng năm theo hướng cho phép chuyển nhượng, thế chấp tài sản gắn liền với đất thuê; bổ sung quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hàng năm. Quá trình thảo luận, nội dung này còn ý kiến khác nhau, trong đó đa số thống nhất quy định nhằm thể chế chủ trương Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và Nghị quyết 18 về đẩy mạnh thương mại hóa quyền sử dụng đất; cơ bản thực hiện hình thức cho thuê đất trả tiền hàng năm.

Song một số thành viên đề nghị không quy định nội dung nêu trên vào dự thảo luật vì thiếu công bằng giữa các trường hợp thuê đất trả tiền một lần và thuê đất trả tiền hàng năm. Nhà đầu tư có thể lợi dụng chính sách này vay vốn ngân hàng nhưng không có khả năng trả nợ, dẫn đến mất an toàn hệ thống tín dụng; hoặc lợi dụng để chuyển nhượng mà không đầu tư vào đất.

Vấn đề thứ 5:

Đa số thống nhất với dự thảo luật đất đai sửa đổi là các tranh chấp đất đai, tài sản gắn liền với đất do TAND giải quyết theo quy định về tố tụng dân sự. Chính quyền địa phương có trách nhiệm cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất làm căn cứ cho tòa án giải quyết, khi được yêu cầu.

Một số ý kiến đề nghị giữ như quy định hiện hành. Tranh chấp đất đai mà đương sự có giấy chứng nhận hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất và tranh chấp về tài sản gắn liền với đất thì do TAND giải quyết. Nếu tranh chấp đất đai mà đương sự không có giấy chứng nhận thì được chọn giải quyết tại UBND cấp có thẩm quyền hoặc khởi kiện tại tòa án.

dự thảo luật đất đai sửa đổi

 

Đề tài liên quan: (Facebook)

Bất động sản có đóng băng không?

Bỏ khung giá đất ảnh hưởng tới những ai?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *