Cập nhật dự thảo luật đất đai sửa đổi 13/11/2022

Đại biểu Quốc hội đề nghị bỏ quy định thu hồi đất để làm dự án đô thị, nhà ở thương mại vì cho rằng đây là hoạt động kinh tế đơn thuần. Đây là đề xuất mà Chính phủ mới bổ sung vào dự thảo Luật Đất đai sửa đổi lần này.

Cập nhật dự thảo luật đất đai sửa đổi 13/11/2022

Lý do, các đại biểu cho rằng đây là hoạt động kinh tế đơn thuần do chủ đầu tư thực hiện. Do đó, trường hợp này nên để doanh nghiệp tự thoả thuận với người có đất thu hồi, nhằm bảo đảm quyền lợi của người dân, Nhà nước và doanh nghiệp, cũng như Nghị quyết 18 của Trung ương.

Trường hợp nếu một phần hộ dân không đồng tình việc thu hồi, cần bổ sung quy định Nhà nước phải can thiệp, bởi nếu không các doanh nghiệp không thể thực hiện được các dự án đô thị.

Bên cạnh đó, theo các đại biểu, dự luật cần quy định chủ đầu tư phải thực hiện thỏa thuận với người sử dụng đất theo hình thức nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất hoặc nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án, nếu diện tích đất đó phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

Về giá đất, dự thảo luật đất đai sửa đổi bỏ khung giá đất, chuyển sang xác định giá phù hợp với mức phổ biến trên thị trường.

Hiện có 5 phương pháp định giá đất (so sánh trực tiếp, chiết trừ, thu nhập, thặng dư và hệ số điều chỉnh giá đất), đại biểu đề nghị Chính phủ đánh giá và luật hoá vào dự thảo luật phương pháp định giá đất, trường hợp áp dụng cụ thể để đảm bảo công khai, minh bạch trong định giá đất.

Dự luật Đất đai (sửa đổi) sẽ được Quốc hội thảo luận, cho ý kiến qua 3 kỳ họp. Theo chương trình kỳ họp 4, Quốc hội sẽ thảo luận tại nghị trường ngày 14/11.

Cập nhật dự thảo luật đất đai sửa đổi
Cập nhật dự thảo luật đất đai sửa đổi

 

Đề tài liên quan Cập nhật dự thảo luật đất đai sửa đổi: (Facebook)

Cập nhật dự thảo luật đất đai sửa đổi 31/10/2022

Cập nhật dự thảo luật đất đai sửa đổi ngày 29/9/2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *