Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi nghị định 65

Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ nhiều giải pháp giúp thị trường trái phiếu “dễ thở” hơn. Dự thảo sửa đổi nghị định 65 về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến.

Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi nghị định 65 với nhiều giải pháp

Sửa đổi nghị định 65:
Sửa đổi nghị định 65:

1. Sửa đổi nghị định 65: đề xuất hoãn nâng chuẩn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp thêm một năm

Nếu được thông qua, quy định “nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đảm bảo danh mục nắm giữ có giá trị trung bình 2 tỷ đồng tối thiểu trong 180 ngày, không bao gồm tiền đi vay” sẽ có hiệu lực từ đầu 2024 thay vì từ đầu 2023 như Nghị định 65.

2. Sửa đổi nghị định 65: lùi thời hạn bắt buộc xếp hạng tín nhiệm khi doanh nghiệp phát hành trái phiếu khối lượng lớn

Hiện nay, Nghị định 65 yêu cầu từ đầu năm 2023, hồ sơ chào bán của doanh nghiệp phát hành trái phiếu phải có kết quả xếp hạng tín nhiệm (nếu có tổng giá trị trái phiếu huy động trong 12 tháng lớn hơn 500 tỷ đồng và lớn hơn 50% vốn chủ sở hữu hoặc tổng dư nợ trái phiếu lớn hơn 100% vốn chủ sở hữu). Tuy nhiên việc bắt buộc kết quả xếp hạng tín nhiệm có thể được lùi tới đầu 2024.

3. Sửa đổi nghị định 65: đề xuất cho phép doanh nghiệp được kéo dài kỳ hạn trái phiếu đã phát hành thêm tối đa 2 năm

Dự thảo quy định doanh nghiệp “được thay đổi kỳ hạn, hoán đổi trái phiếu đã phát hành tối đa hai năm so với phương án đã công bố cho nhà đầu tư”. Việc gia hạn phải được các chủ sở hữu trái phiếu đại diện trên 65% tổng số trái phiếu lưu hành chấp thuận. Trong khi đó theo quy định hiện hành, doanh nghiệp không được thay đổi kỳ hạn của trái phiếu đã phát hành.

4. Sửa đổi nghị định 65: đề nghị cho lùi hạn áp dụng quy định về thời gian phân phối trái phiếu về sau 2024

Theo quy định, thời gian phân phối trái phiếu là không quá 30 ngày từ lúc công bố thông tin, tổng thời gian chào bán trái phiếu thành nhiều đợt không quá 6 tháng từ ngày phát hành của đợt chào bán đầu tiên. Bộ đề nghị thời hạn áp dụng quy định này từ 2024 để doanh nghiệp cân đối và huy động các nguồn lực để thanh toán nghĩa vụ đến hạn vào hai năm tới.

5. Kiến nghị cho phép doanh nghiệp phát hành và nhà đầu tư nắm giữ trái phiếu thỏa thuận về việc chuyển đổi khoản thanh toán gốc, lãi trái phiếu đến hạn thành khoản vay hoặc tài sản khác.

Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi nghị định 65
Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi nghị định 65

 

Đề tài liên quan Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi nghị định 65: (Facebook)

Lịch sử 30 năm thị trường bất động sản Việt Nam

Cập nhật lãi suất vay mua nhà tháng 12/2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *